Liên Hệ

Liên Hệ

Bardi Editore nơi lưu gữi những tài liệu học cho các bạn học sinh và sinh viên. Tài Liệu của chúng tôi hầu hết liên quan đến Internet, Tin học văn phòng. Cung cấp một lượng kiến thức lớn về ngành liên quan đến Internet. Giải quyết các vấn đề mà nhân viên văn phòng, sinh viên gặp phải trong quá trình học tập và làm việc.

Liên Hệ Ngay Với Chúng Tôi:

Phone: 0938 – 634 – 831

Email:info.bardieditore@gmail.com

Address: 653 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh